Πρόγραμμα Εξοικονομώ και Ανακαίνιση Σπιτιού

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Σπιτιών – Νόμος 4178/2013
6 Νοεμβρίου 2015
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Χρήσης Δαπέδου από Laminate
6 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Εξοικονομώ και Ανακαίνιση Σπιτιού

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία ωφελούμενων λαμβάνει επιχορήγηση 70% αρκεί το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 20.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 30%, με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η δεύτερη κατηγορία λαμβάνει επιχορήγηση 35% με προϋπόθεση το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 40.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 60.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ και έως 80.000 ευρώ οικογενειακό και λαμβάνουν επιχορήγηση 15%. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).

Αν επιθυμείτε να σας δώσουμε μία προσφρά για την ανακαίνιση σπιτιού σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Γιάννης Φούσκας
Γιάννης Φούσκας
Πολιτικός μηχανικός με αριθμό μητρώου 51045, ειδικός σε θέματα ανακαίνισης σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Η εταιρεία συνεχίζει την παράδοση και τηρεί την ποιότητα της οικογενειακής επιχείρησης από το 1974.

Comments are closed.